S sprostitvenim plesom SiA do velnesa

Post Image
10 Junij 2023

VSŠKV | S sprostitvenim plesom SiA do velnesa | 17:00 - 18:00


Z izvajanjem SiA (Sprostitev in Aktivnost) gibalno-sprostitvenih tehnik bomo doprinesli k velnesu; zdravju, osebni rasti, zadovoljstvu in dobremu počutju. SiA vključuje ples (vodeni ples-jazz balet in prosti-intuitivni ples), zdravilne tehnike (joga, meditacija, čuječnost) ter senzoričnost ob uživanju v glasbi. Holistični pristop SiA omogoči boljše zdravje, zavedanje telesa in čustev, mirnejši um ter zabava in ustvarja veselje in nasmehe.

VIDEO PREDSTAVITEV: https://youtu.be/Pn7FBsli7KM

LOKACIJA: VSŠKV, Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana; Spodnje dvorišče
---
Celoten program Svetovnega dne velnesa (GWD) na VSŠKV organizirajo in vodijo študentje prvega in drugega letnika višješolskega študijskega programa Velnes v okviru projektnih nalog in integrirane prakse pri predmetih Uvod v turizem in destinacijski management, Velnes in velneška dejavnost in Management stresa in metode sproščanja. Pri realizaciji jih usmerjajo in mentorirajo predavatelji omenjenih predmetov. Letos je zelena nit GWD na VSŠKV ples.

OPOMBE:

  1. Vse dejavnosti so za udeležence brezplačne.
  2. Na dan pridite športno oblečeni in obuti. S seboj ne imejte vrednih predmetov.
  3. Obvezno s seboj prinesite armaflex podlogo! Tudi kaka dekica (ali večja brisača) ne bo odveč!
  4. Udeležite se lahko samo posamezne aktivnosti ali celotnega programa.
  5. Predhodna prijava na info@vskv.si je obvezna.
  6. Študentje šole bodo poskrbeli tudi za aktivnosti otrok. Potrudili se bomo za zdravo kosilo, ob 17.30 pa vabljeni na druženje s piknikom.
  7. V primeru dežja aktivnosti na prostem odpadejo.