Kalistenika

Post Image
8 Junij 2024

VSŠKV | Kalistenika | 10:30 - 11:30


Kalistenika je gibanje z lastno težo. Lahko so gibi statični, ko držimo telo v določenem položaju, lahko pa so gibi dinamični, ko izvajamo razne premete na drogu. Vaje so lahko kompleksne, lahko pa preproste in zahtevnostno primerne za vse starosti. Prednost pa je ta, da za trening ne potrebujemo praktično nobenih pripomočkov saj lahko vadimo kjerkoli kadarkoli.

VIDEO PREDSTAVITEV: https://www.youtube.com/watch?v=_3MuNKuBweU

LOKACIJA: VSŠKV, Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana; Spodnje dvorišče
---
Celoten program Svetovnega dne velnesa (GWD) na VSŠKV organizirajo in vodijo študentje višješolskega študijskega programa Velnes v okviru projektnih nalog in integrirane prakse pri predmetih Športna animacija in osebno trenerstvo, Management stresa in metode sproščanja in Oblikovanje in trženje velneških proizvodov. Pri realizaciji jih usmerjajo in mentorirajo predavatelji omenjenih predmetov. Letos je zelena nit GWD na VSŠKV narava in aktivnosti v naravi.

OPOMBE:

  1. Vse dejavnosti so za udeležence brezplačne.
  2. Na dan pridite športno oblečeni in obuti. S seboj ne imejte vrednih predmetov.
  3. Udeležite se lahko samo posamezne aktivnosti ali celotnega programa.
  4. Predhodna prijava na info@vskv.si je obvezna.
  5. Študentje šole bodo poskrbeli tudi za aktivnosti otrok. Potrudili se bomo za zdravo kosilo, ob 18.00 pa vabljeni na druženje s piknikom.
  6. V primeru dežja bomo aktivnosti prilagodili razmeram.