Gibanje skozi otroško igro

Post Image
8 Junij 2019

8:45 - 9:00 | VSŠKV


Kot vsako leto, bomo v okviru GWD na VSŠKV poskrbeli tudi za otroke.

Tudi otroci bomo migali. A ne samo to! Tudi ustvarjali bomo v ustvarjalnici (origami, pobarvanke…) in se seveda veliko igrali.

Celoten program Svetovnega dne velnesa na Višji strokovni šoli za kozmetiko in velnes Ljubljana (VSŠKV) organizirajo in vodijo študentje prvega in drugega letnika višješolskega študijskega programa VELNES v okviru projektnih nalog pri predmetih Uvod v turizem in destinacijski management, Kulinarika in vitalnost in predmeta Športna animacija in osebno trenerstvo. Pri realizaciji jih usmerjajo in mentorirajo predavatelji omenjenih predmetov.

  1. Vse dejavnosti GWD so brezplačne.
  2. Predhodna prijava na dejavnost je obvezna: Prijavni obrazec
svetovni_dan_velnesa_na_vsskv_plakat