Energijska pot

Post Image
13 Junij 2020

8:00 - 20:00 | Arboretum Volčji potok


Umestitev Arboretuma v predalpski svet že z reliefom zagotavlja prostor bogat z zemeljskimi energijami. Urejena kulturna krajina vpeta v čisto naravno okolje z odprtostjo omogoča pretok in mešanje naravnih energij, kar tvori neponovljivo atmosfero. Naravno negovan park z množico rastlinskih in drevesnih vrst dokazuje bogastvo zemlje in prostor dodatno bogati.

Prostranost parka omogoča, da s prijetnim sprehodom prečkamo področja bogata z energijami, ki so pomembne in potrebne za človekovo telo. Te lahko dobimo le v neokrnjeni naravi in v kulturno urejenem in naravi prijaznem arboretumu.

Na zemljevidu in na terenu parka so postavljene vidne oznake za energije, ki so prisotne v konkretnem delu parka.

Posebej označene točke pa ne predstavljajo posebnih ali optimalnih vrednosti. Postavljene so na mesta, kjer so energije za človeka prijazne in na mesta, kjer ni prisotnih ali ugotovljenih energij, ki bi lahko vplivale ali motile osnovno funkcijo tega prostora. Vemo, da imamo povsod v prostoru lahko tudi škodljive vplive energij zemeljskega, vesoljskega ali tehničnega izvora, na označenih točkah pa je ta vpliv zanemarljiv oziroma nezaznan.

Predlagane poti gredo po utrjenih poteh parka. Zato tam tudi so. Taka izbira je premišljena, ker omogoča obisk ob vsakem vremenu v vsakem letnem času. Glede na energetske potenciale arboretuma pa je možen tudi sprehod po neutrjenem delu arboretuma, ob dolžnem spoštovanju arboretskege reda.

Ob označenih mestih so praviloma postavljene tudi klopi ali mesta, kjer se lahko prepustite pozitivnim vplivom energij brez časovnih omejitev.

“Ko začnemo ceniti sedanji trenutek, začnemo spoznavati, kako izjemna stvar je življenje, pa naj bodo okoliščine kakršne koli že.” 
Greg Anderson

---
Obisk energijskih točk je brezplačen, plačati pa je potrebno vstopnino v park.