Dejavnosti z otroki

Post Image
11 Junij 2022

VSŠKV | Dejavnosti z otroki | 14:00 - 15:30


Za otroke bomo pripravili preproste igre v skupini. Ustvarjalne dejavnosti bodo  v povezavi s pozitivnim mišljenjem, ki bodo otroke spodbudile k čim boljšem sodelovanju.
Posamezne dejavnosti bodo  prilagojene zmožnostim in znanjem otrok glede na starost.

NAPOVEDNIK: https://www.youtube.com/watch?v=TgPNlx7b-Uo

LOKACIJA: VSŠKV, Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana; učilnica 4 - U4
---
Celoten program Svetovnega dne velnesa na VSŠKV organizirajo in vodijo študentje prvega in drugega letnika višješolskega študijskega programa Velnes v okviru projektnih nalog in integrirane prakse pri predmetih Uvod v turizem in destinacijski management, Kulinarika in vitalnost, predmeta Športna animacija in osebno trenerstvo in predmeta Management stresa in metode sproščanja. Pri realizaciji jih usmerjajo in mentorirajo predavatelji omenjenih predmetov.
[ Video predstavitev - VSŠKV - GWD 2022 ]

OPOMBE:

  1. Vse dejavnosti so za udeležence brezplačne.
  2. Na dan pridite športno oblečeni in obuti.
  3. Obvezno s seboj prinesite armaflex podlogo! Tudi kaka dekica (ali večja brisača) ne bo odveč!
  4. Udeležite se lahko samo posamezne aktivnosti ali celotnega programa.
  5. Predhodna prijava na info@vskv.si je obvezna.
  6. Študentje šole bodo poskrbeli tudi za aktivnosti otrok.
  7. V primeru dežja aktivnosti na prostem odpadejo.